ON ÉS L’ESTEL-LA ?

L’Estel-la és una noia inquieta que ha estat present a les manifestacions i accions més representatives del procés. El còmic de Toni Galmés ha estat denunciat per la policia espanyola, que s’hi veu representada com a força de repressió.