RECURS DEL MES DE FEBRER 2020 X

Inventari dels béns de l’escola de Bordils

 

El 21 de novembre de 1885 el professor Lluís Pérez Pujulà pren possessió interinament de la plaça de mestre de l’escola de nens de Bordils. Per deixar constància dels mobles i utensilis que troba dins de l’aula, Pérez Pujolar elabora un senzill inventari amb una acurada cal·ligrafia i amb detalls gràfics molt treballats. La tipografia gòtica del títol amb efectes de profunditat visual, l’esgrogueïment del paper i els senyals d’haver patit un alt grau d’humitat donen al document –un senzill text administratiu- un caire de misteri.

Si deixessin lliure la imaginació, perquè no podria ser aquest full l’inici d’una novel·la de terror?

Costa Viarnés, Immaculada

Relació  traduïda al català :

Una taula i una cadira pel professor

Sis blocs de fusteria

Un rellotge

Tres bancs

Una cadira

Tres quadres per explicar Història sagrada(un sense vidre)

Un quadre de la distribució del temps i de la feina

Una col·lecció de cartells

Quatre pissarres

Un mapa de peses i mesures

Dues vidrieres, mancant-hi dos vidres

Un tauler comptador, en mal estat

Un llibre d’Inspecció

Un llibre d’Administració

Una olla i una ampolleta per tinta

Vint-i-dos tinters

Una mica de guix

Una escombra i un càntir, en mal estat

Uns quants llibres i papers

1933_01_01_Escoles_001694

1933_01_01_Escoles Velles_001694

Escola de les Monges. Grup escolar mixt. 1933.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1- 1-Carme Ferran, 2-Lluïsa Poch, 3-Pilar Puig, 4- Maria Congost, 5-Conxita Ribas, 6-Assumpció Ferrer, 7-Joana Solés, 8-Paquita Escura, 9-Lolita Planas, 10-Teresa Ferrer

2- 1-Anela Santanach, 2-Paquita Puig, 3-Anita Ferrer, 4-            5-Hermenegilda Viola, 6-Concepció Mateu, 7-Carme Jou, 8-Maria Perich, 9-Carme Puig, 10-Maria Ribot,11-Lola Ferrer

3-  1-Josep M.Martí, 2–Narcís Combis, 3-Lluïsa Font, 4-Conxita Font, 5-Ampar Perich 6-Assumpció Balló, 7-Anna M. Pujol, 8-Rosalia Cornellà, 9-Montse Solés, 10-Carme Vidal, 11-Lluïsa Ferran

4- 1-Joaquim Font, 2-     Vidal, 3-Genís Llinàs, 4-Abelardo Ribas, 5-             6-Alfons Mas, 7-Jesús Garganta, 8-Ernesto Ferran, 9-Ernesto Capdeferro, 10-Jaume Ros, 11-Joan Pujol, 12-Joan Ribas.

1932_01_01_Escoles Velles_001133

1932_01_01_Escoles Velles_001133

Grup de nens  1932. Escoles Velles(Ca les Batistes)De dreta a esquerra : 1- M. Hospital, J. Mias, E. Cassú, Ll. Aliu,  Ll. Estragó(Gasau), J. Maureta, J. Cassú, F. Oliveras, J. Camps, F. Jofra, E. Pou. 2– B. Freixas, Ribas, L. Font, N. Vila, L. Perich, J. Casademont, M. Planas, J. Sastre, Ll. Serra, J. Poch,  N. Perich  3- N. Aliu, J. Sunyer, G. Jou, Brugués, Mitjà, E. Casademont, R. Saliné, JMª Pujol, J. Bisba, Ll. Palet, A. Julià, Ll. Estragó. 4- Ribot, S. Sentanach, P. Jou, J. Frigola, A. Mas, J. Camó, J. Besalú, J. Poch, J. Pons, J. Julià, Pitu Toyo, 5- L. Brugués, Frigola, E. Crucis, J. Congost, J. Trias, Ramada, Vila, M. Solés, M. Ferran, S. Batet, J. Puig

 

1931_01_01_Escoles Velles_001369

1931_01_01_Escoles Velles_001369

Grup escolar de nens 1931. Mestre Sr. Casas. Escoles Velles.

D’esquerra dreta i de dalt a baix:

1) 1-Lluís Aliu 2-Gaspar Jou 3-Lluís Estragó 4-Josep Joher 5-Miquel Masó 6-Joan Congost 7-Josep Sastre 8-Jaume Prat

2) 1-Lluís Palet 2-Narcís Vila 3-Jesús Besalú 4-Josep Camó 5-Joan Julià 6-Enric Casademont 7-Josep Mª Frigola 8-Ramon Casademont 9-Pasqual Jou 10(dret) Josep Bisbe

 

1920_00_00_d_Ensenyament_001988

Grup de nens de les Escoles Velles de Bordils. Principis dels anys 20 (s. XX)

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1-      2- Bartomeu Mitjà 3- Ramon Mas 4- Josep Pou 5- Bartomeu Pou 6-       7- Joan Martí 8- Joan Saliné 9-        10-

2) 1- Esteve Jofre 2- Pitu Cassú”Fina” 3- Agustí escura 4- Joaquim Massot 5- Frederic Joher 6-       7- Pep Sunyer 8- Josep Coromines 9- Lluís Oliver 10-      Brugués 11- Josep Poch

3) 1- Josep Casademont 2- Pitu Congost 3-            4- Josep Batlle 5-              6-             7- Pep Planas 8- Joan Sau 9-        10-      11-    12-       13-

4) 1-           2-          3-           4-         5-Jeroni Capdeferro 6- Narcís Costa 7- Bartomeu Julià 8-         9-            10-             1- Amadeu Font  12-

5) 1-             2- Jacint Sau 3-             4-          5-  Comas 6- Joan Vila 7- Esteve Pou 8- Josep Joher 9-Pere Brugués 10-      Besalú 11- Lluís Estragó  12- Ferran Jofre 13- Esteve Pou.

mestre: Sr. Joan Vidal

1920_00_00_d_Ensenyament_001985

Anys 20 (s.XX) . Escoles Velles

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1-Maria Solés 2- Lola Saliné 3-             4-         5-                 6-           7-           8-            9-          10-               11-            12- Maria Bosch    13- Maria “Barraca”  14-             15-           16-         17- Teresa Vilà

2) 1- Consol Sunyer 2-             3-                 4-               5- Anna Estragó 6- Carme Solés 7- Teresa Grau 8-                   9- Maria Garganta  10- Assumpció Roca 11- Assumpció Casademont 12-        13-            14-            15- Rosa Quintana 16- Anna Puntí 17-             18- Maria Font

3) 1- Lola Poch 2-             3-                4-           5-             6-              7- Margarida Serra 8-            9- Enriqueta Quintana 10-                 11-              12-                13-             14-            15- Mercè Estragó 16-                17-                  18-

mestre : Sra. Petronila