2015_01_18_el Ban_000089

2015_01_18_el Ban_000089

El Ban.Pollancres.

El pollancre és un arbre de creixement ràpid i de fusta fàcil de treballar que es distribueix quasi exclusivament per l’hemisferi nord. Sol aparèixer prop de rius, i es caracteritza per les seves exigències elevades de calor, llum, textura del sòl, quantitat de nutrients i aigua, i per la poca tolerància a la competència de la vegetació adventícia. Prefereix terrenys d’origen al·luvial lleugers i profunds, amb la capa freàtica a l’abast de les arrels o amb suficient humitat. No admet els sòls salins.