1978_11_01_Ensenyament_002253

Grup escolar. Escola de Bordils curs 1978-79.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix : 1) 1- Salvador Feliu 2- Gabriel Casas 3- Antoni baranera 4- Cèlia Serra 5- Carme Almar 6- Lluís Escudero 7- Emili Almar 8- Josep Garganta 9- Josep Blázquez 10- Rossend Prat 11- Josep Faura 12- Jordi Pou  2) 1- Margarita Esteve 2- Pilar Serra 3- M.Àngels Sayols 4- Eva Capdeferro 5- Teresa Batet 6- Anna Martí 7- Àngels Carreras 8- Àngels Cros 9- Concepció Bertran 10- Paz Rodríguez  3) 1- Jordi Sayols 2- Magno Maneu 3- Joan Planas 4- David Oliver 5- Joan Madrenas 6- Josep Madrenas 7- Martí Jonquera 8- Maria Alcaide 9- Encarna Campallo 10- Anna Sabarí  11- Assumpció Heras

Mestra: Encarnació Mariné