1920_00_00_d_Ensenyament_001988

Grup de nens de les Escoles Velles de Bordils. Principis dels anys 20 (s. XX)

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1-      2- Bartomeu Mitjà 3- Ramon Mas 4- Josep Pou 5- Bartomeu Pou 6-       7- Joan Martí 8- Joan Saliné 9-        10-

2) 1- Esteve Jofre 2- Pitu Cassú”Fina” 3- Agustí escura 4- Joaquim Massot 5- Frederic Joher 6-       7- Pep Sunyer 8- Josep Coromines 9- Lluís Oliver 10-      Brugués 11- Josep Poch

3) 1- Josep Casademont 2- Pitu Congost 3-            4- Josep Batlle 5-              6-             7- Pep Planas 8- Joan Sau 9-        10-      11-    12-       13-

4) 1-           2-          3-           4-         5-Jeroni Capdeferro 6- Narcís Costa 7- Bartomeu Julià 8-         9-            10-             1- Amadeu Font  12-

5) 1-             2- Jacint Sau 3-             4-          5-  Comas 6- Joan Vila 7- Esteve Pou 8- Josep Joher 9-Pere Brugués 10-      Besalú 11- Lluís Estragó  12- Ferran Jofre 13- Esteve Pou.

mestre: Sr. Joan Vidal

1920_00_00_d_Ensenyament_001985

Anys 20 (s.XX) . Escoles Velles

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1-Maria Solés 2- Lola Saliné 3-             4-         5-                 6-           7-           8-            9-          10-               11-            12- Maria Bosch    13- Maria “Barraca”  14-             15-           16-         17- Teresa Vilà

2) 1- Consol Sunyer 2-             3-                 4-               5- Anna Estragó 6- Carme Solés 7- Teresa Grau 8-                   9- Maria Garganta  10- Assumpció Roca 11- Assumpció Casademont 12-        13-            14-            15- Rosa Quintana 16- Anna Puntí 17-             18- Maria Font

3) 1- Lola Poch 2-             3-                4-           5-             6-              7- Margarida Serra 8-            9- Enriqueta Quintana 10-                 11-              12-                13-             14-            15- Mercè Estragó 16-                17-                  18-

mestre : Sra. Petronila

1920_00_00_d_Economia_Farmàcia Llach_000638

1920_00_00_d_Economia_Farmàcia Llach_000638

La Farmàcia Llach estava ubicada a la Carretera de Palamós; a la casa annexa de Can Vicenç(Can Batlle). Finals del 20 principis del 30.

El Sr. Llach farmacèutic, era germà del Sr. Josep Mª Llach i Llach metge,  pare del cantant Lluís Llach. Sembla ser que el Sr. Llach metge va exercir , poc temps, com a metge a Bordils. Eren descendents de Can Llach Guilla de Sant Martívell.

1920_00_00_d_escoles Velles(Les Monges)_001981

Grup escolar de ca Les Monges. A dalt de la porta si pot veure l’escut del Carme.

Darreries dels anys 20(s.XX)

D’esquerra a dreta oi de dalt a baix:

1) 1-Montserrat Mitjà 2-             3- Carme Mitjà  4- Lola Capdeferro 5- Pilar ( de Sant Jordi) 6- Assumpció Rocas 7- Ramona Casas 8-             9-Carmeta  Vilella 10- Carme Solés.

2) 1- Soledad Vilamitjana”Can Magí” 2- Angelina Poch 3- Maria Sureda 4- Conxita “Cua” 5- Carme Martinet 6-        7-           8-           9- M.Ll. Pou 10-      11-          12-          13-

3) 1-           2-        3- Assumpció Ferrer 4- Teresa Ferrer 5-          6-             7-           8-Joana Secretària 9- Paquita Escura 10-

4) 1-            2-           3-              4-         5- Assumpció Capdeferro 6- Anita Pardàs 7- Maria Comas 8- Lluïsa “de la casilla” 9- Conxita Ribas  10- Carme Ribas