1920_00_00_d_Ensenyament_001985

Anys 20 (s.XX) . Escoles Velles

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1-Maria Solés 2- Lola Saliné 3-             4-         5-                 6-           7-           8-            9-          10-               11-            12- Maria Bosch    13- Maria “Barraca”  14-             15-           16-         17- Teresa Vilà

2) 1- Consol Sunyer 2-             3-                 4-               5- Anna Estragó 6- Carme Solés 7- Teresa Grau 8-                   9- Maria Garganta  10- Assumpció Roca 11- Assumpció Casademont 12-        13-            14-            15- Rosa Quintana 16- Anna Puntí 17-             18- Maria Font

3) 1- Lola Poch 2-             3-                4-           5-             6-              7- Margarida Serra 8-            9- Enriqueta Quintana 10-                 11-              12-                13-             14-            15- Mercè Estragó 16-                17-                  18-

mestre : Sra. Petronila