1933_01_01_Escoles_001694

1933_01_01_Escoles Velles_001694

Escola de les Monges. Grup escolar mixt. 1933.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1- 1-Carme Ferran, 2-Lluïsa Poch, 3-Pilar Puig, 4- Maria Congost, 5-Conxita Ribas, 6-Assumpció Ferrer, 7-Joana Solés, 8-Paquita Escura, 9-Lolita Planas, 10-Teresa Ferrer

2- 1-Anela Santanach, 2-Paquita Puig, 3-Anita Ferrer, 4-            5-Hermenegilda Viola, 6-Concepció Mateu, 7-Carme Jou, 8-Maria Perich, 9-Carme Puig, 10-Maria Ribot,11-Lola Ferrer

3-  1-Josep M.Martí, 2–Narcís Combis, 3-Lluïsa Font, 4-Conxita Font, 5-Ampar Perich 6-Assumpció Balló, 7-Anna M. Pujol, 8-Rosalia Cornellà, 9-Montse Solés, 10-Carme Vidal, 11-Lluïsa Ferran

4- 1-Joaquim Font, 2-     Vidal, 3-Genís Llinàs, 4-Abelardo Ribas, 5-             6-Alfons Mas, 7-Jesús Garganta, 8-Ernesto Ferran, 9-Ernesto Capdeferro, 10-Jaume Ros, 11-Joan Pujol, 12-Joan Ribas.

1932_01_01_Escoles Velles_001133

1932_01_01_Escoles Velles_001133

Grup de nens  1932. Escoles Velles(Ca les Batistes)De dreta a esquerra : 1- M. Hospital, J. Mias, E. Cassú, Ll. Aliu,  Ll. Estragó(Gasau), J. Maureta, J. Cassú, F. Oliveras, J. Camps, F. Jofra, E. Pou. 2– B. Freixas, Ribas, L. Font, N. Vila, L. Perich, J. Casademont, M. Planas, J. Sastre, Ll. Serra, J. Poch,  N. Perich  3- N. Aliu, J. Sunyer, G. Jou, Brugués, Mitjà, E. Casademont, R. Saliné, JMª Pujol, J. Bisba, Ll. Palet, A. Julià, Ll. Estragó. 4- Ribot, S. Sentanach, P. Jou, J. Frigola, A. Mas, J. Camó, J. Besalú, J. Poch, J. Pons, J. Julià, Pitu Toyo, 5- L. Brugués, Frigola, E. Crucis, J. Congost, J. Trias, Ramada, Vila, M. Solés, M. Ferran, S. Batet, J. Puig

 

1931_01_01_Escoles Velles_001369

1931_01_01_Escoles Velles_001369

Grup escolar de nens 1931. Mestre Sr. Casas. Escoles Velles.

D’esquerra dreta i de dalt a baix:

1) 1-Lluís Aliu 2-Gaspar Jou 3-Lluís Estragó 4-Josep Joher 5-Miquel Masó 6-Joan Congost 7-Josep Sastre 8-Jaume Prat

2) 1-Lluís Palet 2-Narcís Vila 3-Jesús Besalú 4-Josep Camó 5-Joan Julià 6-Enric Casademont 7-Josep Mª Frigola 8-Ramon Casademont 9-Pasqual Jou 10(dret) Josep Bisbe

 

1920_00_00_d_Ensenyament_001988

Grup de nens de les Escoles Velles de Bordils. Principis dels anys 20 (s. XX)

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1-      2- Bartomeu Mitjà 3- Ramon Mas 4- Josep Pou 5- Bartomeu Pou 6-       7- Joan Martí 8- Joan Saliné 9-        10-

2) 1- Esteve Jofre 2- Pitu Cassú”Fina” 3- Agustí escura 4- Joaquim Massot 5- Frederic Joher 6-       7- Pep Sunyer 8- Josep Coromines 9- Lluís Oliver 10-      Brugués 11- Josep Poch

3) 1- Josep Casademont 2- Pitu Congost 3-            4- Josep Batlle 5-              6-             7- Pep Planas 8- Joan Sau 9-        10-      11-    12-       13-

4) 1-           2-          3-           4-         5-Jeroni Capdeferro 6- Narcís Costa 7- Bartomeu Julià 8-         9-            10-             1- Amadeu Font  12-

5) 1-             2- Jacint Sau 3-             4-          5-  Comas 6- Joan Vila 7- Esteve Pou 8- Josep Joher 9-Pere Brugués 10-      Besalú 11- Lluís Estragó  12- Ferran Jofre 13- Esteve Pou.

mestre: Sr. Joan Vidal

1920_00_00_d_Ensenyament_001985

Anys 20 (s.XX) . Escoles Velles

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1-Maria Solés 2- Lola Saliné 3-             4-         5-                 6-           7-           8-            9-          10-               11-            12- Maria Bosch    13- Maria “Barraca”  14-             15-           16-         17- Teresa Vilà

2) 1- Consol Sunyer 2-             3-                 4-               5- Anna Estragó 6- Carme Solés 7- Teresa Grau 8-                   9- Maria Garganta  10- Assumpció Roca 11- Assumpció Casademont 12-        13-            14-            15- Rosa Quintana 16- Anna Puntí 17-             18- Maria Font

3) 1- Lola Poch 2-             3-                4-           5-             6-              7- Margarida Serra 8-            9- Enriqueta Quintana 10-                 11-              12-                13-             14-            15- Mercè Estragó 16-                17-                  18-

mestre : Sra. Petronila