1927_10_03_Institucions i Entitats_001026 petit

1927_10_03_Institucions i Entitats_001026 petit

Reglament de la Societat Recreativa “Ateneo Bordilense“(1927) . Aquesta agrupació que organitzava la Festa Major a la Carretera, com a resposta de la rivalitat de l’agrupació que hi havia al Poble(Cal Tet). Penseu que en algunes èpoques, aquesta rivalitat motivava que es fes una Festa a la Carretera i una altra al Poble