1963_11_10_escola nenes_000106

1963_11_10_escola nenes_000106

Grup de nenes de la Sra. Encarnació Mariné. Novembre del 1963

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1) 1-Dolors Batlle 2-Carme Torremilans 3-Nuri Casadevall 4-Pilar Pujol 5-Nuri Jou 6-Dolors Tortellà 7-Antònia Font 8-Lurdes Colom 9-Remei Puig 10-Brígida García 11-Àngels Camó

2) 1-Ramona García 2-Conchi Sanjuan 3-Nuri Ribas 4-Enriqueta García 5-Dolors Batet 6-Magdalena Casado 7-Maria Puig 8-Dolors Fàbregas 9-MªRosa Brugués 10-Carme Planas 11-Pilar Congost

3) 1-Dolors Carreras 2)Mercè Julià 3-Montserrat Corominas 4-Àngela Garriga 5-Concepció Pou 6-Anna Capdeferro 7-Concepció Mas 8-Núria Bosch 9-Roser Saló 10-Assumpció Planas 11-Joaquima Torras

4) 1-Casilda Pérez 2-Carme de Puig 3-Mercè Brugués 4-Maria Corominas 5-Pilar Batlle 6-Glòria Agustí

Mestre: Encarnació Mariné

1963_04_20_Festa popular_002545

Festa del llibre (abril del 1963). La parada de llibres fou cedida per la Llibreria Empúries.

 

1- Roser Balló, 2-  Nuri Suñer  3- Josep Julià, 4- Carme Torremilans, 5-                6-             7-                   8- Joan Julià, 9- Mercè Brugués, 10-Rosa M. Brugués, 11- RosaM. Costa, 13- Dolors Joher,  14- Carme Brugués,  15-