1930_00_00_d_St. Antoni_000587

1930_00_00_d_St. Antoni_000587

Festa de Sant Antoni. Benedicció dels animals. Com a tradicional protector dels animals útils per a les feines del camp, se celebren en honor seu gran nombre de festes populars relacionades amb ells, per tal d’obtenir la fertilitat dels animals i dels aliments, i la seva purificació. Es tracta de la festa per excel·lència de l’hivern, preludi del carnaval, formant part del patrimoni cultural o etnològic.

Aguantant el cavall, Frederic Joher; genet Hermenegild”Quildo” Olivé.

1930_00_00_d_Ensenyament_001987

Grup escolar nens Escola de Bordils . Anys 30 (s. XX)

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1- Emilio Navarro 2- Bartomeu Feixes 3-              4-            5- Jaume Saliné 6- Alfons Julià 7- Pep Pons 8- Josep Santaló 9- Josep Puig 10- Joan Ribas 11- Alexandre Codina

2) 1- Joan Matamala 2- Martí Frigola 3-    Torremilans 4- Lluís Ramada 5- Emili Olivé 6- Francesc Ribas 7- Modest Solés 8- Esteve Crucis 9-            10- Alfons Julià 11- Josep M. Martí 12-

3) 1- Narcís Aliu 2- Miquel Ferran 3- Jaume Batet 4- Emili Comas 5-             6-            7- Lluís Pons 8-Salvador Brugués

mestre: Josep M. Mestres

1930_00_00_d_escoles_000105

1930_00_00_d_escoles_000105

Grup mixt d’alumnes de l’Escola de Bordils. Va ser feta durant el període de la Guerra(1936-39). El Sr. Roques va ser un dels molts mestres republicans  que foren  represaliats pel franquisme, apartat del magisteri, i va haver de malviure fent classes particulars.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1- 1-Anita Ferrer 2-Emili Navarro 3-Joan Darné 4-Pere Comas 5-Salvador Julià 6-Pere Prat 7-Alfons Julià 8-              9-              10-Josep M.Rich 11-Narcís Aliu

2- 1-Esteve Crussis 2-Josep Tries 3-Joan Torremilans 4-Francesc Ribas 5-Josep Pons 6-Joan Tries 7-Bartomeu Solés 8-Miquel Ferran 9-Martí Frigola.

3- 1-Teresa Ferrer 2-Pilar Mitjà 3-Maria Perich 4-Carme Ferran 5-Hermenegilda Viola 6-Joaquima Sau 7-Joaquima Batet 8-Rosa Sais 9-Dolors Barrera 10-Dolors Ribas 11- M.Concepció Mateu 12-Pilar Estragó 13-             14-Maria Besalú 15-Marcela Serra.

4- 1-Pilar Moret 2-Angelina Santanach 3-Carme Jou 4-Conxita Sais 5-Dolors Perich 6-Conxita Escura 7-               8-Josep Puig 9-JosepM. Martí 10-                11-

Mestre: Sr. Roques