1930_00_00_d_Ensenyament_001987

Grup escolar nens Escola de Bordils . Anys 30 (s. XX)

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1- Emilio Navarro 2- Bartomeu Feixes 3-              4-            5- Jaume Saliné 6- Alfons Julià 7- Pep Pons 8- Josep Santaló 9- Josep Puig 10- Joan Ribas 11- Alexandre Codina

2) 1- Joan Matamala 2- Martí Frigola 3-    Torremilans 4- Lluís Ramada 5- Emili Olivé 6- Francesc Ribas 7- Modest Solés 8- Esteve Crucis 9-            10- Alfons Julià 11- Josep M. Martí 12-

3) 1- Narcís Aliu 2- Miquel Ferran 3- Jaume Batet 4- Emili Comas 5-             6-            7- Lluís Pons 8-Salvador Brugués

mestre: Josep M. Mestres