1954_04_01_Urbanisme_003207

Foto feta a la  Carretera de Palamós el 1954 (llavors era l’Avenida del Generalísimo). Les construccions del  fondo a l’esquerra eren les del cinema i Can Cinto. També es pot veure les vies del  Tren Petit, on es bifurcaven. El baixador era a Can Cinto  on venien els bitllets.

 

Aenida del Generalísimo

1954_01_01_Escoles_001371

1954_01_01_Escoles_001371

Grup escolar de nens 1953-54- Escola de Bordils.              Mestre:Sr. Navarra

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1) 1-Lluís Casadevall 2-Joan Faure 3-Jaume Folch 4-Ramon Sagrera   5-Narcís Martí 6-Josep Ros

2)  1-Ferran Solés 2-Joan Terradas 3-Joan Folch 4-Marcel.lí Perich 5-Jaume Argelaga 6-Josep Brugués 7-Martí Agustí

3)  1-Lluís Corominas 2-Joaquim Balló 3-Carles Samsó 4-Lluís Guixeras 5-Lluís Estadella 6-Joaquim Juncà

4)  1-Josep Bosch 2-Ferran Poch 3-Miquel Corominas 4-Josep Freixas 5-Josep Guixeras 6-Joan Solés