1885_11_21_Document administració_002562

Inventari dels béns de l’escola de Bordils

 

El 21 de novembre de 1885 el professor Lluís Pérez Pujulà pren possessió interinament de la plaça de mestre de l’escola de nens de Bordils. Per deixar constància dels mobles i utensilis que troba dins de l’aula, Pérez Pujolar elabora un senzill inventari amb una acurada cal·ligrafia i amb detalls gràfics molt treballats. La tipografia gòtica del títol amb efectes de profunditat visual, l’esgrogueïment del paper i els senyals d’haver patit un alt grau d’humitat donen al document –un senzill text administratiu- un caire de misteri.

Si deixessin lliure la imaginació, perquè no podria ser aquest full l’inici d’una novel·la de terror?

Costa Viarnés, Immaculada

Relació  traduïda al català :

Una taula i una cadira pel professor

Sis blocs de fusteria

Un rellotge

Tres bancs

Una cadira

Tres quadres per explicar Història sagrada(un sense vidre)

Un quadre de la distribució del temps i de la feina

Una col·lecció de cartells

Quatre pissarres

Un mapa de peses i mesures

Dues vidrieres, mancant-hi dos vidres

Un tauler comptador, en mal estat

Un llibre d’Inspecció

Un llibre d’Administració

Una olla i una ampolleta per tinta

Vint-i-dos tinters

Una mica de guix

Una escombra i un càntir, en mal estat

Uns quants llibres i papers

1885_01_27_Document_002954

Document del pressupost de l’Ajuntament del 1885, on hi trobem la quantitat assignada per el mestre de la escola, on hi podem trobar, d’entre altres coses: per escombres, per càntirs,un calendari, tinters, guix,llibres varis, catecismes de doctrina, un retrat del rei Alfonso XII,…. Data 27 de gener del 1885