1885_01_27_Document_002954

Document del pressupost de l’Ajuntament del 1885, on hi trobem la quantitat assignada per el mestre de la escola, on hi podem trobar, d’entre altres coses: per escombres, per càntirs,un calendari, tinters, guix,llibres varis, catecismes de doctrina, un retrat del rei Alfonso XII,…. Data 27 de gener del 1885