1953_01_01_Escola_001417

1953_01_01_Escola_001417

Grup mixt Escola de Bordils . Curs 1953-54

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1) 1-Mercè Pla 2-Maria Puig 3-Joana Bou 4-Carme Costa 5-Maria Casanovas 6-Angelina Julià 7-Teresa Grau 8-Pepita Mestres

2) 1-Carme Ventura 2-Dolors Serra 3-MªÀngela Teixidor 4-Pilar Madrenas 5-Àngela Escura 6-Margarita Moret 7-Antònia Murillo

3) 1-Consol Mitjà 2-Carme Olivé 3-Enriqueta Maureta 4-Teresa Joher 5-Maria Mediñà 6-Dolors Fortià 7-Conxita Valés 8-Juanita Mediñà 9-Marta Cassú

4) 1-Pilar Santanach 2-Carme Cassú 3-Núria Maureta 4-Dolors Maureta 5-Pilar Freixes 6-Antònia Sau 7-Obdúlia Arribas 8-Herminia Fàbregas 9- Carolina Pont 10-Rosa Bisbe

5) 1-Josep Guixeras 2-Ferran Soler Bisbe 3-Josep Ferrer 4-Lluís Ventura 5-Lluís Joher 6-Carles Samsó 7-Martí Julià 8-Joan Terrades 9-Lluís Guixeras.