RECURS DEL GENER (000807)

1937_11_12_Informe alcaldia_000807

INFORME ALCALDIA

(MOTIUS PER TALLAR ELS ARBRES DEL BAN)

 

En aquest informe d’Alcaldia, autoritza la tala dels arbres dels terrenys col·lectivitzats del Ban amb els arguments següents : 1) Que els arbres ja eren grossos i que es podrien replantar aquell mateix any. 2) Per ser un acord unànime del Consell Municipal de Bordils recolzat pels sindicats i partits de la població. 3) Per ser plantes criades en terrenys municipalitzats. 4) Per cobrir despeses urgents i imprevistes, que el municipi necessitava, com podien ser: a) Atendre a un centenar de refugiats de guerra, que Bordils va acollir. b) Atendre gent gran que no tenien família. c) Donar feina a obrers desocupats. d) Per abastir de llenya a moltes famílies i altres  col·lectius. e)  Per evitar haver d’incrementar els impostos a la població i no deixar desatesos serveis que aleshores funcionaven. F) Perquè amb la tala augmentaries les terres de conreu, mentre els arbres replantats fossin petits, ja que la superfície de terres cultivables s’havia vist reduïda amb motiu de la construcció del Camp d’Aviació.

11 desembre del 1937

1937_10_01_Grup escolar_003527

Grup escolar de nenes curs 1937-38 de l’escola de Bordils

De dalt a baix, d’esquerra a dreta : Fila 1 : 1- “de Can Xapa” 2-Estragó “Can Gasau” 3-Julià “Can Rossinyol” 4-“Can Felip del poble” 5-Dolors Sau “Cinto” 6- Adelina Ferran  Fila 2 : 1- Lolita Coll “Can Barrera” 2- “Can Nenci” 3- “Cal Baio” 4-Carme Mallorquí 5- Quimeta Batet 6-Lolita Julià “Mora” 7-Marcè Samsó 8- “Can Gallard” 9-Conxita Vérez 10-Conxita Solés “Paiet” Fila3: 1-Srta. Llibertat(mestra) 2-“Can Canova” 3-Agnés           4- Maria Joher 5- Quimeta Sau “Cinto” 6-Paquita Faura 7-“Can Patllari” 8-Conxita Escura 9-Srta. Pilar Canós(mestra) Fila 4:  1-Maria Besalú 2- Elionor Escura 3- Parés     4- Trias “Peixet”   5-       ?         6-         ?        7-  Ribas 8-R.Maria Vilà 9-Vidal “Can Batoies” 10- Montserrat Casademont “Cal Peix” Fila 5: 1-Marcel.la Serra 2-Angelina Julià 3-Joana Amagat 4-Lola Amagat 5-Isabel “Can Bancells” 6- “Faura” 7- Estragó ”Petita Can Gasau” 8-Catalina Casademont “Cal Peix” 9-Llibertat Serra 10-Conxita “Barca”

1937_05_20_Fons Administració Local_001022

1937_05_20_Fons Administració Local_001022

Val de 50 cèntims emès pel Consell Municipal de Bordils. 1937.

Durant la Guerra Civil, l’economia en general i el sistema monetari, en particular, sofriren canvis importants. Així varen començar a ser escadusseres les monedes d’argent, les quals eren guardades pels qui en tenien i retirades de la circulació pel Govern Republicà. També anà desapareixent la moneda de coure, perquè era utilitzada per les indústries de guerra.

Davant de tota aquesta problemàtica, el Govern de la Generalitat creà el Paper Moneda Nacional Català garantit per les reserves d’aquesta institució. Ambo tot, els valors emesos, de 10 ptes., 5ptes., i 2’50 ptes., eren poc fraccionats per l’època, i, sobretot els comerciants, varen crear vals, bons i tiquets, per suplir aquesta mancança de xavalla.

Per tal de posar una mica d’ordre en tota aquesta situació, els Ajuntaments crearen la seva moneda, molt fraccionària, que esdevingué de curs legal a cada municipi.