1937_10_01_Grup escolar_003527

Grup escolar de nenes curs 1937-38 de l’escola de Bordils

De dalt a baix, d’esquerra a dreta : Fila 1 : 1- “de Can Xapa” 2-Estragó “Can Gasau” 3-Julià “Can Rossinyol” 4-“Can Felip del poble” 5-Dolors Sau “Cinto” 6- Adelina Ferran  Fila 2 : 1- Lolita Coll “Can Barrera” 2- “Can Nenci” 3- “Cal Baio” 4-Carme Mallorquí 5- Quimeta Batet 6-Lolita Julià “Mora” 7-Marcè Samsó 8- “Can Gallard” 9-Conxita Vérez 10-Conxita Solés “Paiet” Fila3: 1-Srta. Llibertat(mestra) 2-“Can Canova” 3-Agnés           4- Maria Joher 5- Quimeta Sau “Cinto” 6-Paquita Faura 7-“Can Patllari” 8-Conxita Escura 9-Srta. Pilar Canós(mestra) Fila 4:  1-Maria Besalú 2- Elionor Escura 3- Parés     4- Trias “Peixet”   5-       ?         6-         ?        7-  Ribas 8-R.Maria Vilà 9-Vidal “Can Batoies” 10- Montserrat Casademont “Cal Peix” Fila 5: 1-Marcel.la Serra 2-Angelina Julià 3-Joana Amagat 4-Lola Amagat 5-Isabel “Can Bancells” 6- “Faura” 7- Estragó ”Petita Can Gasau” 8-Catalina Casademont “Cal Peix” 9-Llibertat Serra 10-Conxita “Barca”