1994_11_01_Voleibol_003039

Equip aleví de voleibol del H. Bordils. Trobada a Sant Pere Pescador. Novembre de 1994
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: A dalt: 1-Neus Dàvila 2-Estel Jou 3-Laia Ros 4-Anna Estadella 5-Mercè Serra 6- 7-Cecilia 8-Cristina Font 9-Sílvia Pau . A baix: 1- Cristina Serra 2-Eva Carreras 3- Cristina Fabrellas 4- Sònia Font 5-Alba Delgado 6-Rosa Bosch

1994_10_09_Excursionisme_002839

Colla del Grup Atlètic de Bordils havent fet el cim de la Pica del Canigó 2784m. (Conflent). Octubre 1994.

D’esquerra a dreta: Fila de dalt: 1- Xevi Jou 2- Bossacoma 3-               4-          5- Mercè Peraferrer 6- Jordi Bossacoma 7- Narcís Anglada 8- Josep Puig. Fila del mig: 1-           2- Jordi Barrera 3- Josep Massot.Fila de baix : 1- Narcís Condom 2- Joana Cassú 3- Antònia Sau 4-                5- Coral.lí Jou 6- Pere Ferrer.