1994_11_01_Voleibol_003039

Equip aleví de voleibol del H. Bordils. Trobada a Sant Pere Pescador. Novembre de 1994
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: A dalt: 1-Neus Dàvila 2-Estel Jou 3-Laia Ros 4-Anna Estadella 5-Mercè Serra 6- 7-Cecilia 8-Cristina Font 9-Sílvia Pau . A baix: 1- Cristina Serra 2-Eva Carreras 3- Cristina Fabrellas 4- Sònia Font 5-Alba Delgado 6-Rosa Bosch