1945_10_21_Fons personal_001483

1945_10_21_Fons personal_001483

1945_10_21_Fons personal_001484

Targeta d’Abastiment .El 14 de maig de 1939, quaranta-quatre dies després del final de la guerra civil, el govern del general Franco implantava la cartilla de racionament, un document que afectaria a tota la població i que donaria dret a rebre una sèrie de productes racionats proporcionats setmanalment per la Comissaria de Proveïments ( cridada amb major precisió “Comisaría General de Abastecimientos y Transportes” ). Entràvem en els anys quaranta i amb ells arribaven les cartilles de racionament i de gana. Es va dir llavors que calia racionar els aliments i que calia desenvolupar una política econòmica autàrquica destinada a aconseguir el l’autonomia  de productes alimentaris. Teòricament, les cartilles de racionament tindrien caràcter provisional, només per assegurar el proveïment a la població mentre arribaven temps millors. La mesura provisional va acabar sent una espècie de llarga condemna que va durar tretze anys, un mes i un dia.

1945_00_00_escola nens_000308

1945_00_00_escola nens_000308

Grup escolar de nens de l’Escola de Bordils . Curs 1944-45

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1- 1-Sipi Escura 2-Joaquim Font 3-Juan Haro 4-Lluís Serrats 5-Samuel Feliu 6-Genís Llinàs 7-Josep Estragó 8-Octavi Hospìtal.

2- 1-Antoni Medinyà 2-Josep Ribas 3-Joaquim Carbó 4-Miquel Pou 5-Modest Comas 6-Tomàs Grau 7-Xavier Corretger

3- 1-Joan Ribas 2-Narcís Combis 3-Joan Costa 4-Jordi Martí 5-Jordi Trias 6-Josep carbó 7- Àngel Arderiu 8-Ramon Casademont.

4- 1-Joan Moré 2-Josep Olivé 3-Joan Cassú 4-Joan Martí 5-Xavier Pujol 6-Vulpiano Perich 7-Robert Font 8-Miquel Combis 9-Santiago Julià 10-Lluís Batlle.

Mestres : Pere Castenys i Joan Valls.