1945_10_21_Fons personal_001483

1945_10_21_Fons personal_001483

1945_10_21_Fons personal_001484

Targeta d’Abastiment .El 14 de maig de 1939, quaranta-quatre dies després del final de la guerra civil, el govern del general Franco implantava la cartilla de racionament, un document que afectaria a tota la població i que donaria dret a rebre una sèrie de productes racionats proporcionats setmanalment per la Comissaria de Proveïments ( cridada amb major precisió “Comisaría General de Abastecimientos y Transportes” ). Entràvem en els anys quaranta i amb ells arribaven les cartilles de racionament i de gana. Es va dir llavors que calia racionar els aliments i que calia desenvolupar una política econòmica autàrquica destinada a aconseguir el l’autonomia  de productes alimentaris. Teòricament, les cartilles de racionament tindrien caràcter provisional, només per assegurar el proveïment a la població mentre arribaven temps millors. La mesura provisional va acabar sent una espècie de llarga condemna que va durar tretze anys, un mes i un dia.