1922_04_20_Fulls parroquials_001629

1922_04_20_Fulls parroquials_001629

1922_04_20_Fulls parroquials_001630

Full parroquial nº 15. Observem els nombrosos actes religiosos que hi havia per la Setmana Santa. També podem que es feia el salpàs*.

*El salpàs és una tradició cristiana que consistia en una visita anual que realitzava el rector durant la Pasqua a totes les cases d’una parròquia eclesiàstica, especialment a les de pagès, per beneir-les amb aigua i sal. Un costum que troba el seu origen en la tradició jueva en record de la pintada amb sang que van fer els hebreus a les portes de les cases per alliberar-se de les plagues d’Egipte. Adoptada pel ritu cristià, consistia a beneir un recipient amb aigua i un plat amb sal amb una espelma dreta al mig. Llavors es barrejaven aigua i sal i s’aspergia, amb l’ajut de la caldereta i el salpasser, les portes i llindes de la casa, i també dels corrals. Les diferents consuetes – llibres que recullen les pràctiques i cerimònies d’una parròquia – manifesten diverses variants d’aquesta tradició que tenia, a més, un caràcter marcadament territorial i administratiu de reconeixement d’un terme parroquial.

1922_01_01_Arrendament_000888

1922_01_01_Arrendament_000888

 Apreciació d’arrendament de terres a Bordils (Propietari del Mas Saló) feta el 1922. Es pot veure el preu per vessana, la contribució urbana,… Parla del Parral. Seria unes terres de l’indret que ara es coneix com el refugi dels Guatlleros. Hi havia plantacions d’avellaners i el contracte especifica lo que ha de percebre  l’amo i les obligacions de l’arrendatari.