1922_01_01_Arrendament_000888

1922_01_01_Arrendament_000888

 Apreciació d’arrendament de terres a Bordils (Propietari del Mas Saló) feta el 1922. Es pot veure el preu per vessana, la contribució urbana,… Parla del Parral. Seria unes terres de l’indret que ara es coneix com el refugi dels Guatlleros. Hi havia plantacions d’avellaners i el contracte especifica lo que ha de percebre  l’amo i les obligacions de l’arrendatari.