1918_00_00_ orquestres_La Principal de Bordils_000013

1918_00_00_ orquetres_La Principal de Bordils_000013

Cartell i postal d’aquesta Cobla-orquestra formada a Bordils a principis del segle XX pels germans Joan i Tomàs Grau, procedents de la Cobla Els Grau, fundada per Pere Grau (rebesavi d’en Josep Cassú i Serra).
Aquest disseny és un intent d’autoedició ben lloable pels temps que corrien …

Cartell: Col·lecció d’en Miquel Cassú i Sastre.
Postal: Col·lecció Jordi Mestres.

*Informació extreta de la web de J.Loredo