RECURS DEL GENER (000807)

1937_11_12_Informe alcaldia_000807

INFORME ALCALDIA

(MOTIUS PER TALLAR ELS ARBRES DEL BAN)

 

En aquest informe d’Alcaldia, autoritza la tala dels arbres dels terrenys col·lectivitzats del Ban amb els arguments següents : 1) Que els arbres ja eren grossos i que es podrien replantar aquell mateix any. 2) Per ser un acord unànime del Consell Municipal de Bordils recolzat pels sindicats i partits de la població. 3) Per ser plantes criades en terrenys municipalitzats. 4) Per cobrir despeses urgents i imprevistes, que el municipi necessitava, com podien ser: a) Atendre a un centenar de refugiats de guerra, que Bordils va acollir. b) Atendre gent gran que no tenien família. c) Donar feina a obrers desocupats. d) Per abastir de llenya a moltes famílies i altres  col·lectius. e)  Per evitar haver d’incrementar els impostos a la població i no deixar desatesos serveis que aleshores funcionaven. F) Perquè amb la tala augmentaries les terres de conreu, mentre els arbres replantats fossin petits, ja que la superfície de terres cultivables s’havia vist reduïda amb motiu de la construcció del Camp d’Aviació.

11 desembre del 1937