1954_04_01_Urbanisme_003207

Foto feta a la  Carretera de Palamós el 1954 (llavors era l’Avenida del Generalísimo). Les construccions del  fondo a l’esquerra eren les del cinema i Can Cinto. També es pot veure les vies del  Tren Petit, on es bifurcaven. El baixador era a Can Cinto  on venien els bitllets.

 

Aenida del Generalísimo