1920_00_00_d_Ensenyament_001988

Grup de nens de les Escoles Velles de Bordils. Principis dels anys 20 (s. XX)

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1-      2- Bartomeu Mitjà 3- Ramon Mas 4- Josep Pou 5- Bartomeu Pou 6-       7- Joan Martí 8- Joan Saliné 9-        10-

2) 1- Esteve Jofre 2- Pitu Cassú”Fina” 3- Agustí escura 4- Joaquim Massot 5- Frederic Joher 6-       7- Pep Sunyer 8- Josep Coromines 9- Lluís Oliver 10-      Brugués 11- Josep Poch

3) 1- Josep Casademont 2- Pitu Congost 3-            4- Josep Batlle 5-              6-             7- Pep Planas 8- Joan Sau 9-        10-      11-    12-       13-

4) 1-           2-          3-           4-         5-Jeroni Capdeferro 6- Narcís Costa 7- Bartomeu Julià 8-         9-            10-             1- Amadeu Font  12-

5) 1-             2- Jacint Sau 3-             4-          5-  Comas 6- Joan Vila 7- Esteve Pou 8- Josep Joher 9-Pere Brugués 10-      Besalú 11- Lluís Estragó  12- Ferran Jofre 13- Esteve Pou.

mestre: Sr. Joan Vidal