1935_01_01_Ensenyament_001991

Grup escolar de nens de l’Escola de Bordils . Curs 1935-36

De dalt a baix i de d’esquerra a dreta :

1) 1- Àngel Espígol 2- Pere Prats 3- Josep Puig 4- Lluís Ramada 5-               6- Alfons Julià  7-         8- Lluís Valldemia

2) 1- Pere Comas 2- Lluís Pons 3- Lluís Puig Amat 4- salvador Brugués 5- Josep M. Martí 6-Joventino Vila 7- Josep Trias 8- Joaquim Barrera 9-

3) 1- Joan Matamala 2- Esteve Santanach 3-            4-  Tixer   5- Antonio Perich

4) 1- Emili Oliver 2- Narcís Ribas 3- Modest Comas 4- Josep Florenci 5- Josep Comas 6- Crispí Palahí 7- Paulí Parés 8- Joan Massot 9- Fermí Ferrer

mestre: Sr. Roques