1966_12_14_Papereta votació_003153

Papereta pel referèndum del 1966 en què Franco volia emblanquinar el règim dictatorial.


El referèndum sobre la nova  Constitución española o Ley Orgánica del Estado que es va fer el 14 de desembre de 1966, on la  dictadura franquista va deixar votar tots els ciutadans majors de vint-i-un anys. La nova”constitución” estipulava una lleugera moderació dels poders dictatorials absoluts de Franco. Tot i això, el dictador va adjudicar-se  tots els poders fins el 1973 que va cedir la jefatura del Gobierno a l’almirall Carrero Blanco.