1989_10_01_Handbol_003049

Equip cadet del H. Bordils, temporada 1989-90
De dalt a baix i d’esquerra a dreta: a dalt :1-Martí Mitjà(2n. entrenador)2-Ramon Estany 3-Joaquim Julià 4-Jordi Carreras(entrenador) 5-Francesc Planas 6- Jordi Vicens 7-Ernest Céspedes(delegat). A baix : 1-Dani Carreras 2-Àlex Gou 3- Manel Iglesias 4- Ramon Frigola 5- Abraham Folqué 6- Joaquim Arbusé