1- ALCALDES/SES DE BORDILS

Teniu davant vostre la relació de persones que han ocupat l’alcaldia de Bordils,  des de principis dels anys 30 del segle  passat  fins avui.  Quins períodes hi podem diferenciar? 1)Primer període democràtic, abans del juliol del 1936 (època republicana2) Del juliol del 1936, al febrer del 1939 (Guerra Civil) 3)  Del  febrer del 1939 fins la mort del dictador novembre 1975 (règim franquista) 4)  del gener del 1976,  fins l’abril del 1979 (període de transició o pre-constitucional) i 5) de l’abril del 1979, fins avui (període democràtic).

Que podem comentar? Que l’alcalde JOSEP OLIVÉ MARTÍ, va ser executat pel Comitè Revolucionari, el 6 de novembre del 1936 a Foixà. Que en PERE GIBERT PRIM i en PERE ESTRAGÓ MELESI, van haver d’exiliar-se i no van tornar més a Catalunya. El primer va morir a l’Argentina el 1993 i el segon a Perpinyà. Que l’ALBERT SERRATS LLACH –alcalde actual-, és l’alcalde que ha estat elegit  més vegades (7) i el més efímer fou en JOSEP TORREMILANS MASSÓ (12 dies). Per acabar, dir que fins el  moment, només dues dones han ocupat l’alcaldia de Bordils, la MANELA BLÁZQUEZ BOYA i l’actual MONTSERRAT POU COSTA.