1925_00_00_orquestres_La Principal de Bordils_000020

1925_00_00_orquestres_La Principal de Bordils_000020

Darrere: Pere Rovira [pare] (contrabaix), Tomàs Grau (clarinet i tenora), Josep Nadal (viola i fiscorn), Jaume Romans (violí i flabiol) i Ciril·li Valls (cornetí)
Davant: Ricard Monguilod (fiscorn), Baldomer Escapa (flauta i tible), Miquel Aiguabella (violí i tible), Pere Rovira [fill] (clarinet i tenora) i Llorenç Cotxo (cornetí).
Aquesta foto i el seu corresponent revers (foto següent) són de la Col·lecció d’en Jordi Garcia Aiguabella, nét d’en Miquel Aiguabella.

*Informació extreta de la web d’en J.Loredo