1930_00_00_d_Ensenyament_001983

Grup escolar escola de Bordils, dècada dels anys 30(s.XX)

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1-Lluïsa Fàbregas 2- Maria Estragó 3- Pepita Julià 4- Pilar Julià 5- Maria Sau 6- Adelita Ferran

2) 1- Lolita Barrera 2-               3- Carmelita Espígol 4- Carme Mallorquí 5- Pilar Batet 6- Lolita Julià 7- Mercè Samsó 8- Lluïsa Gallard 9- Conxita Oliveras 10- Conxita Solés

3) 1-Pilar Mitjà 2-Agnès    3- Maria Joher 4- Quimeta Sau 5- Pepita Faure 6-           7-Conxita Escura 8-

4) 1- Maria Besalú 2- Leonor Escura 3- Mercè Parés 4-  Trias 5- Lluïsa Font 6-          7- Lolita Ribas 8- Maria Vidal 9- Montserrat Casademont 10-

5) 1- Angelina Julià 2- Joana Amagat 3- Lola Amagat 4- Rosa Vilà 5- Catalina Maureta 6- Pilar Faure 7- Pilar Estragó 8- Catalina Casademont 9- Marcela serra 10- Conxita Congost.

Mestres : Magdalena Giralt(esquerra)

Pilar Canós(dreta)