1936_01_01_Ensenyament_001992

Grup escolar de nens de l’escola de Bordils. Segona meitat dels anys 30 (s.XX)

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1- Miquel Almar 2- Lluís Serrats 3- Abelardo Ribas 4- Josep Comas 5- Samuel Feliu 6- Josep Trias 7- Esteve Santanach 8- Octavi Hospital

2) 1- Miquel Pou Oliveras 2- Narcís Combis 3- Modest Comas 4- Joan Ribas 5- Joaquim Font 6- Ernest Capdeferro 7- Juan Haro

3) 1- Josep Carbó 2- Miquel Combis 3- Josep Ribas 4- Joan Costa 5- Manolo   6- Pere Ribas 7- Joaquim Carbó 8- Narcís Ribas

4) 1- Josep Oliver 2- Robert Font 3- Xavier Pujol 4- Jordi Trias 5- Vulpiano Perich 6- Àngel Quer

mestre: Sr. J. Valls