1937_05_20_Fons Administració Local_001021

1937_05_20_Fons Administració Local_001021

Bitllet emès pel Consell Municipal de Bordils. 1937

Durant la Guerra Civil, l’economia en general i el sistema monetari, en particular, sofriren canvis importants. Així varen començar a ser escadusseres les monedes d’argent, les quals eren guardades pels qui en tenien i retirades de la circulació pel Govern Republicà. També anà desapareixent la moneda de coure, perquè era utilitzada per les indústries de guerra.

Davant de tota aquesta problemàtica, el Govern de la Generalitat creà el Paper Moneda Nacional Català garantit per les reserves d’aquesta institució. Ambo tot, els valors emesos, de 10 ptes., 5ptes., i 2’50 ptes., eren poc fraccionats per l’època, i, sobretot els comerciants, varen crear vals, bons i tiquets, per suplir aquesta mancança de xavalla.

Per tal de posar una mica d’ordre en tota aquesta situació, els Ajuntaments crearen la seva moneda, molt fraccionària, que esdevingué de curs legal a cada municipi.