1938_01_12_Llista expropiacions del BAN_000672

20160128_110446

DECRET DE COL.LECTIVACIÓ DEL BAN

Aquest document  hi podem trobar els noranta tres propietaris de “feixes del Ban de Bordils” que es van veure afectats per l’Apropiació  per part del Consell Municipal(Ajuntament) el gener del 1938, en plena Guerra Civil.

Emparant-se en el criteri que un espai col·lectivitzat(apropiat) és un bé comunal obert a la comunitat i de profit per a tothom i justificant-se que antigament aquestes terres eren terres comunals on els pollancres eren plantats col·lectivament per la gent de Bordils i, generalment, destinades a un ús directe. Com que més tard, al segle XVIII es van transformar en propietat privada, esmicolada en parcel·les d’extensió variable segons el seu propietari i les seves possibilitats, en un procés de repartiment, ara les tornaven a declarar terres comunals.