1940_01_25_Document Administració_002237

ACTA DE RECLUTAMENT de joves cridats a fer el servei militar. Any 1940

El jove nº 1 (Josep Ardariu Municoy); la seva mare al·lega que el seu fill està detingut a la presó de Girona.

El jove nº 3 (Josep Casademont Gou); el seu pare declara que no en saben res d’ell des del ia 10 de maig de 1938.

El jove nº 4 (Josep Espígol Jordà);  el seu germà declara que el noi està en un Batalló de Treballadors a Horta(Barcelona)

El jove nº 5 (Josep Fàbregas  Boix); el seu pare presenta un certificat que està ingressat a l’hospital de Girona.

El nº 7 (Martí Julià Canals);  al·lega que té un defecte visual.

El nº 8 (Joan Sau Casademont); el seu germà declara que no en saben res des del dia 14 de gener de 1938.

El nº 9 (Martí Vila Nadal); el seu pare declara que el seu fill va desaparèixer a Belchite el 14 de març de  1938.