1940_10_20_paratge inundat 2_000656

1940_10_20_paratge inundat 2_000656

Vista general aiguat octubre 1940. En primer terme cases del carrer Ample i Camí de Medinyà.

Aquest episodi és conegut amb el nom popular de l’Aiguat de Sant Lluc, ja que la precipitació més intensa va tenir lloc entre la vigília i el dia de Sant Lluc (18 d’octubre). Popularment també s’anomena com l’Aiguat del 40