1941_06_12_Festes religioses_003186

Processó de Corpus passant pel c. Ample. Juny  1941.

La processó del Corpus Christi va ser la manifestació religiosa més important que durant segles s’havia fet pels carrers del poble, els quals estaven guarnits i encatifats. Després de la funció religiosa de la tarda, sortia de l’església parroquial amb la participació de tots els organismes religiosos de la parròquia portant el seu estendard, seguien les nenes i els nens d’edat escolar, després les noies i dones, els joves i homes, sempre darrera del tàlem* que aixopluga la custòdia* * i les autoritats locals.

*Tàlem :Tendal sostingut amb quatre o més vares llargues per aixoplugar, en les processons, al sacerdot que porta la custòdia o una imatge sagrada.

** Custòdia : peça d’or o d’ar4gent en què s’exposa el Santíssim sagrament a la veneració pública.