1957_05_01_Empresa_002598

Treballadors  en la plantació de Frederic Joher. 1957

1-              2- Francesc “Xicu” Almar  3- “en Met Empeltador”              4- Josep Mitjà “en Jep de la Pepa” 5-Frederic Joher 6- Pere Brugués “en Perico Roset” 7-                 8-                  9- Conxita Olivé   10-   11-  Mercè Sais 12- Pepita Sais  13-      14-Conxita Amat  15-             16-            17-             18-