1960_00_00_d_Costums populars_002783

Grup de bordilencs que tenien el costum o l’afecció  d’anar a pescar, a la platja, vàries vegades cada estiu. Principis dels anys 60(s.XX)

D’esquerra a dreta: 1-  “en Nenci” 2-            3- Frederic Joher”l’avi Paraire” 3- Lluís Batlle” de Can Vicens” 4- Joan  Serrats 5-              6-Josep Moret