1963_01_01_Excursionism_002512

Noies de Bordils en una excursio a la platja de lloret de Mar 1963

1-Lurdes Colom 2-Dolors Batlle 3-M.Teresa Maureta 4- Isabel Estragó        5-Nuri Jou 6- Dolors Sau 7-Dolors Navarra 8-Montserrat Estadella 9-Pili Pujol 10-Josefina sau 11-            12-Catalina Solés 13-Dolors Carreras 14-Assumpció Planas 15-Dolors Besalú 16-Nuri Bosch 17-Glòria Bosch 18-Pilar Congiost 19-Pilar Batlle 20-M.Isabel Sau 21-Conxita Pou 22-Antònia Font