1969_01_01_Ensenyament_001996

Grup escolar de nens de l’Escola de Bordils. Finals dels anys 60 (s.XX)

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1- Josep Puig Puig 2- Benito del Rio 3- José Pérez 4- Josep Saló 5- Ramon Blázquez 6-                    7- Josep Batet                   8-Toni Blázquez

2) 1- Josep Ramada 2- Juan Pérez 3- Pere Ferrer 4- Jordi Font 5- Lluís Arbat 6- Ramon Freixas 7- Pere Costa 8- Narcís Combis 9- Guillem Ros

3) 1- Joan Freixa 2- Josep M. Estragó 3- Jordi Carreras 4- Miguel Sanjuan 5- Joan Julià 6- Josep Navarra 7- Narcís Barroso 8- Josep Carreras 9- Josep M. Gestas 10- Joan Arbat 11- Josep Puig Mir