1969_01_29_Ajuntament_002186

Visita del Gobernador Civil a Bordils, on és rebut per l’Alcalde, al carrer Ample. Es pot veure la casa que fou perruqueria de l’Anita Grau(Perruqieria Montserrat) 29 de gener del 1969


1-Gobernador Civil de Gerona 2- Josep M.Pujol(alcalde) 3-Josep Navarra(mestre) 4- J.Feixas 5-Josep Casas 6-Mn. Jaume Lladó 7-Josep Cassú”Pitu Fina” 8-Gaspar Jou 9- Agustí”Xicu” Bisbe 10-Josep M. Tallada 11- Serra (secretari)