1969_10_01_Cases_003045

Al fons de la imatge de 1969, es pot veure el pas a nivell sense barrera que hi havia a la carretera de Juià, (Avui hi ha un pont i es passa per sota la via) que es coneixia com “La Casilla”, i era la vivenda de la familia que treballava a la via i havia de mantenir el pas a nivell.