1972_01_01_Església_002865

Cara devantera

Cara posterior

Una creu processional és un tipus de creu cristiana que es fa servir per encapçalar les processons religioses i altres rituals de l’església catòlica. Mentre no s’utilitza en les processons s’acostuma a mostrar al costat o a sobre de l’altar de les esglésies per presidir les celebracions litúrgiques

La creu processional es compon d’un pal o asta al capdamunt del qual va fixada la creu pròpiament dita.[2] Aquesta consta de dues cares. La davantera està presidida per la imatge del Crist crucificat i la posterior acostuma a presentar, al centre, la Mare de Déu o bé algun sant. Als extrems dels braços pot haver-hi els símbols dels evangelistes (tetramorf) o bé la Mare de Déu i Sant Joan (sintetitzant el Calvari) o bé Adam aixecant-de de la tomba, un pelicà (símbols de Jesucrist ressuscitat), etc, El punt d’unió de la creu amb l’asta constitueix el nus o magolla i acostuma a estar delicadament treballat.

La persona que porta la creu alçada durant les cerimònies religioses s’anomena cruciferari.

Les creus processionals acostumen a ser fetes amb metalls nobles i per tant acostumen a ser notables obres d’orfebreria i constitueixen una de les tipologies més freqüents en l’art religiós.

Aquesta de Bordils, no coneixem la data de la seva creació. Fou restaurada el 1996 (foto del 1972)