1976_10_01_Escola de Bordils_002250

Grup escolar de l’Escola de Bordils. Curs 1976-77

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:1) 1- Jaume Bossacoma 2- Miquel Campallo 3- Miquel Casas 4- Jaume Navarro 5- David Massot 6- Narcís Pou 7- Xavier Matamala 8- Josep Baranera 9- Josep Riera 10- Ramon Mas 2) 1- Anna Palahí 2- Fina Riera 3- M.Lluïsa Julià 4- Olga Sabarí 5- M.Rosa Vilà 6- Àngel Jiménez 7- Esteve Colomer 8- Jordi Batlle 9- Josep Montes 3)a baix de dreta a esquerra: 1- Rosa Faura 2- Núri Batlle 3- Fina Massot 4- Angelina Boix 5- Mercè Buch 6- Anna Boix 7- Cari Sánchez 8- Rosa M. Pibernat 9- Rosario Rodríguez 10- Judit Vilà 11- Fina Úbeda 12- Montse Martí

Mestra: M.Àngels Pagès