1992_01_01_Masos_000905

1992_01_01_Masos_000905

 Can Batista. 1992. Es tracta d’un mas situat al barri del Rissec el nom del qual prové del cognom de l’antic propietari. S’anomena així perquè part de la família provenia d’un mas d’un altre poble anomenat també can Batista. La casa data de 1584 i, segons les
escriptures, abans era conegut amb el nom de can Salom.

 

Façana del mas.Fotografia feta el 2020

Rajoles amb relleu de l’era del mas