1998_05_16_Voleibol_002917

Equip de voleibol infantil celebrant el títol de Campiones territorials a Figueres.Maig 1998

D’esquerra a dreta: A dalt: 1-Eva Carreras 2-Estel Jou 3-Xevi Jou (entrenador) A mig: 1-M.Teresa Cebrià 2-Cristina Fabrellas A baix:1-Agnes Pacheco 2-Laia Ros 3-Cristina Serra 4-Doa Rodríguez 5-Mercè Serra 6-Anna  Estadella