2000_00_00_d_Masos_000911

2000_00_00_d_Masos_000911

La Canova. Anys 2000. Aquesta edificació es troba situada al pla de Celrà. També es coneix amb el nom de mas Pujades pels antics propietaris, la Cànova –pronunciada plana–l s’anomena així per una aglutinació, és a dir, la unió dels mots casa i nova. Aquest és el nom que portava l’antic mas que habitaven els propietaris d’aquest, topònim que, en canviar de casa, van traslladar a la nova. La pedra més antiga que es troba de la casa data de prop de l’any 1680.